Værdierne

image4

Kjædens værdier er

I Selskabet Kjæden søger vi gennem vores ritualer at bibringe livsforståelse og selvindsigt, udforske livets mening og bringe klarhed over livets mysterier.   


Tolkningen af dette sker med udgangspunkt i den enkeltes samvittighed, fornuft og eftertænksomhed. Vi arbejder med at blive i besiddelse af et velfunderet begrebsværktøj. Værktøjerne bruges til at forstå vores omverden og os selv og være med til at gøre en forskel i det samfund, som vi er en del af og vise omsorg for næsten.    


Her virker meget af oplysningstidens filosofi ganske moderne og giver et dejligt åndeligt frirum og forståelse for at have øje for andre end sig selv og sine nærmeste.   


Vi er bredt repræsenterede fra alle samfundslag, og enhver har ret til sine meninger, men vi undlader diskussioner om religion og politik.    


Det er hvert enkelt medlem, der danner Selskabet Kjædens led og gør Kjæden levende - både når vi er sammen ved vores arrangementer, men i lige så høj grad, når vi er sammen med mennesker uden for vores orden.