Mærkesager

Projekter, vi støtter

Over de seneste mange år har Selskabet Kjæden og Kjøbenhavns Bespisningsanstalt haft mulighed for at uddele mellem kr. 500.000 og kr. 750.000 årligt. 

Pengene er skaffet hos eksterne samarbejdspartnere, afkast fra vores egen formue og blandt Selskabet Kjædens medlemmer. 

I 2016 har vi støttet:

  • Morgencafeen
  • Projekt Udenfor
  • Mændenes Hjem
  • Foreningen af Danske Blind/døve
  • Blinde og Svagtsynedes Idrætsforening
  • Et større antal synshandicappede borgere 

De første 5 projekter modtog i 2016 tilsammen knap 500.000 kr., hvortil kommer yderligere knap 300.000 kr. som blev fordelt mellem et større antal synshandicappede borgere i svage økonomiske kår.