Ansøgninger

Selskabet Kjæden støtter personer, der uforskyldt sidder i trange kår, som har et diagnosticeret synshandikap – svagtseende eller blind. 

Du han hente ansøgningsskemaet nedenfor.  

AnsøgningsskemaDownload