Informationsmøde

I år holder vi introduktionsmøde for potentielle nye medlemmer i vores lokaler i Klerkegade 10A, 1308 København K


Torsdag den 8. november 2018 kl 19.00


Tilmelding nødvendig på post@kjaeden.dk senest den 1. november.

Kulturnatten 2018

Under kulturnatten 2018 åbner vi igen dørene for offentligheden, og vi glæder os til at modtage de mange besøgende.


Klik på billedet for at læse mere

Selskabet Kjæden har mistet sin ordensherre

Det er med stor sorg at vi kan oplyse at Selskabet Kjædens Ordensherre Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth til Danmark tirsdag den 19. juni 2018 er afgået ved døden efter lang tids sygdom.


Prinsesse Elisabeth blev optaget i Kjædeordenen den 12. oktober 1993 og blev den 4. januar 1994 indsat som ordensherre. 


Her har hun lige siden med stor entusiasme varetaget ordensherreembedet, og har igennem alle årene været en overordentlig flittig gæst i Ordenshuset til stor glæde for alle i Kjædeordenen. Hun var altid parat med råd og dåd samt at gå til hånde i den Kjæde, der til det sidste lå hende så stærkt på sinde.


Det skylder vi hende stor tak for.


Æret være hendes minde.

Historien om Selskabet Kjæden

Selskabet Kjæden er en af Danmarks ældste loger. I sin nuværende form stammer Selskabet Kjæden tilbage fra den 27. november 1774. 


Selskabet Kjæden har siden 1774 – som den eneste loge -  optaget kvinder og mænd på lige fod.


Klik på billedet for at læse mere

Medlemsskab

Ved vores sammenkomster sluttes der mange venskaber og det er her, at man føler en samhørighed med ordenen og med de andre medlemmer. 


Det er også her, at vi giver hinanden et åndeligt frirum og en pause fra den travle hverdag. Vi kommer fra alle samfundslag og diversiteten i vores forskelligheder giver basis for et sammenhold, hvor venlighed og imødekommenhed er i højsædet.


Klik på billedet for at læse mere